"Không có tác phẩm điêu khắc nào có chiều cao dưới ba mét." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho mình hỏi "Không có tác phẩm điêu khắc nào có chiều cao dưới ba mét." dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Không có tác phẩm điêu khắc nào có chiều cao dưới ba mét." câu này dịch sang tiếng anh là: None of these sculptures was less than three metres in height.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login