"Các cá nhân đã đóng góp cho cuốn sách này là quá nhiều để đề cập đến." tiếng anh là gì?

Em hỏi chút "Các cá nhân đã đóng góp cho cuốn sách này là quá nhiều để đề cập đến." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Các cá nhân đã đóng góp cho cuốn sách này là quá nhiều để đề cập đến." dịch câu này sang tiếng anh: The individuals who have contributed to this book are far too numerous to mention.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login