"Cô đã đặt đằng sau những ký ức của mình về cô gái trẻ đồng tính, người đã đến hộp đêm cho đến cả giờ." tiếng anh là gì?

Giúp em câu này "Cô đã đặt đằng sau những ký ức của mình về cô gái trẻ đồng tính, người đã đến hộp đêm cho đến cả giờ." tiếng anh là gì? Em cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô đã đặt đằng sau những ký ức của mình về cô gái trẻ đồng tính, người đã đến hộp đêm cho đến cả giờ." câu này tiếng anh là: She had put behind her memories of the gay young girl who nightclubbed until all hours.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login