"Người vận hành tia X làm việc ở một nơi an toàn trong một phòng riêng biệt." tiếng anh là gì?

Cho em hỏi chút "Người vận hành tia X làm việc ở một nơi an toàn trong một phòng riêng biệt." dịch sang tiếng anh như thế nào? Em cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Người vận hành tia X làm việc ở một nơi an toàn trong một phòng riêng biệt." câu này dịch sang tiếng anh:The X-ray operator works at a safe remove in a separate room.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login