"Tôi sẽ trở nên điên cuồng nếu tôi không sớm tìm được một công việc mới." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ mình "Tôi sẽ trở nên điên cuồng nếu tôi không sớm tìm được một công việc mới." tiếng anh câu này là gì? Mình cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi sẽ trở nên điên cuồng nếu tôi không sớm tìm được một công việc mới." tiếng anh là: I'm going to go nuts if I don't find a new job soon.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login