"Người đàn ông say xỉn dò dẫm với chìa khóa của mình." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Người đàn ông say xỉn dò dẫm với chìa khóa của mình." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Người đàn ông say xỉn dò dẫm với chìa khóa của mình." tiếng anh câu này dịch: The drunken man fumbled with his key.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login