"Anh ấy là một ít chà của một người đàn ông." tiếng anh là gì?

Hộ em câu này "Anh ấy là một ít chà của một người đàn ông." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Anh ấy là một ít chà của một người đàn ông." dịch sang tiếng anh: He is a little scrub of a man.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login