"Vui lòng nhập tên người dùng và mật khẩu của bạn và nhấp vào OK." tiếng anh là gì?

Giúp em với "Vui lòng nhập tên người dùng và mật khẩu của bạn và nhấp vào OK." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Em xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Vui lòng nhập tên người dùng và mật khẩu của bạn và nhấp vào 'OK'." tiếng anh câu này dịch: Please enter your user name and password and click 'OK'.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login