"Anh ấy đang tìm kiếm một triết lý mà anh ấy có thể tin tưởng." tiếng anh là gì?

Cho em hỏi chút "Anh ấy đang tìm kiếm một triết lý mà anh ấy có thể tin tưởng." dịch sang tiếng anh như thế nào? Em cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Anh ấy đang tìm kiếm một triết lý mà anh ấy có thể tin tưởng." câu này dịch sang tiếng anh:He is looking for a philosophy he can believe in.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login