"Các hãng phim được tài trợ bởi một khoản trợ cấp từ Quỹ Kress." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho em hỏi "Các hãng phim được tài trợ bởi một khoản trợ cấp từ Quỹ Kress." dịch sang tiếng anh là gì? Em xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Các hãng phim được tài trợ bởi một khoản trợ cấp từ Quỹ Kress." câu này dịch sang tiếng anh là: These studios are funded by a grant from the Kress Foundation.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login