"Cô ấy pha cà phê với rượu brandy." tiếng anh là gì?

Xin hộ mình "Cô ấy pha cà phê với rượu brandy." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô ấy pha cà phê với rượu brandy." tiếng anh dịch: She laced the coffee with brandy.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login