"Ông đã chi rất nhiều tiền cho liên doanh đến nỗi nó sẽ phá sản ông." tiếng anh là gì?

Mình hỏi chút "Ông đã chi rất nhiều tiền cho liên doanh đến nỗi nó sẽ phá sản ông." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ông đã chi rất nhiều tiền cho liên doanh đến nỗi nó sẽ phá sản ông." dịch câu này sang tiếng anh: He has spent so much money on the venture that it will bankrupt him.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login