"Một người đàn ông đã được đưa vào bệnh viện với những vết thương do đạn bắn." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi "Một người đàn ông đã được đưa vào bệnh viện với những vết thương do đạn bắn." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Một người đàn ông đã được đưa vào bệnh viện với những vết thương do đạn bắn." dịch câu này sang tiếng anh là: A man has been admitted to hospital with gunshot wounds.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login