"Tôi không có mong muốn đi đến một bãi biển khỏa thân." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Tôi không có mong muốn đi đến một bãi biển khỏa thân." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi không có mong muốn đi đến một bãi biển khỏa thân." câu này tiếng anh dịch: I have no desire to go to a nude beach.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login