"Bệnh nhân được kết nối với màn hình." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Bệnh nhân được kết nối với màn hình." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bệnh nhân được kết nối với màn hình." câu này dịch sang tiếng anh:The patient was connected to the monitor.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login