"Bóng bầu dục là một môn thể thao rất thô." tiếng anh là gì?

Xin hộ em "Bóng bầu dục là một môn thể thao rất thô." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bóng bầu dục là một môn thể thao rất thô." tiếng anh dịch: Rugby is a very rough sport.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login