"Anh không nhận thức được sự nguy hiểm." tiếng anh là gì?

Giúp em câu này "Anh không nhận thức được sự nguy hiểm." tiếng anh là gì? Em cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Anh không nhận thức được sự nguy hiểm." câu này tiếng anh là: He was unaware of the danger.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login