"Cuộc hành trình này đã được đi kèm với những cái bẫy." tiếng anh là gì?

Xin hộ mình "Cuộc hành trình này đã được đi kèm với những cái bẫy." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cuộc hành trình này đã được đi kèm với những cái bẫy." tiếng anh dịch: This journey was to be accompanied by haps.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login