"Sự vui vẻ của âm nhạc ảnh hưởng đến mọi người trong phòng." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu này "Sự vui vẻ của âm nhạc ảnh hưởng đến mọi người trong phòng." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Sự vui vẻ của âm nhạc ảnh hưởng đến mọi người trong phòng." dịch sang tiếng anh: The merriness of the music affected everyone in the room.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login