"Ông là một quý ông của trường cũ." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu "Ông là một quý ông của trường cũ." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ông là một quý ông của trường cũ." dịch sang tiếng anh là: He was a gentleman of the old school.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login