"Ông đã là một khách hàng có giá trị của ngân hàng của chúng tôi trong nhiều năm." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Ông đã là một khách hàng có giá trị của ngân hàng của chúng tôi trong nhiều năm." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ông đã là một khách hàng có giá trị của ngân hàng của chúng tôi trong nhiều năm." tiếng anh câu này dịch: He has been a valued client of our bank for many years.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login