"Hai người đàn ông đã hành hung anh ta sau khi anh ta rời khỏi quán bar." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi "Hai người đàn ông đã hành hung anh ta sau khi anh ta rời khỏi quán bar." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Hai người đàn ông đã hành hung anh ta sau khi anh ta rời khỏi quán bar." dịch câu này sang tiếng anh là: Two men assaulted him after he left the bar.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login