"Đây là một trong những nghiên cứu quan trọng nhất về chủ đề này." tiếng anh là gì?

Giúp mình câu này "Đây là một trong những nghiên cứu quan trọng nhất về chủ đề này." tiếng anh là gì? Mình cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đây là một trong những nghiên cứu quan trọng nhất về chủ đề này." câu này tiếng anh là: This is one of the most significant studies of the subject.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login