"Đã đến lúc chúng ta rời đi, Ian nói, nhìn đồng hồ." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ em "Đã đến lúc chúng ta rời đi, Ian nói, nhìn đồng hồ." tiếng anh câu này là gì? Em cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đã đến lúc chúng ta rời đi, Ian nói, nhìn đồng hồ." tiếng anh là: 'It's time we left,' Ian said, looking at his watch.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login