"Cô ấy thích cà phê đen của mình." tiếng anh là gì?

Hộ em câu này "Cô ấy thích cà phê đen của mình." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô ấy thích cà phê đen của mình." dịch sang tiếng anh: She prefers her coffee black.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login