"Anh ôm cánh tay tôi như một phó phòng." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp em "Anh ôm cánh tay tôi như một phó phòng." tiếng anh dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Anh ôm cánh tay tôi như một phó phòng." câu này tiếng anh dịch: He held my arm like a vice .
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login