"Thời gian thường được nhân cách hóa như một ông già." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho em hỏi "Thời gian thường được nhân cách hóa như một ông già." dịch sang tiếng anh là gì? Em xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Thời gian thường được nhân cách hóa như một ông già." câu này dịch sang tiếng anh là: Time is often personified as an old man.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login