"Đừng quá sa đà với tôi!" tiếng anh là gì?

Hộ mình câu này "Đừng quá sa đà với tôi!" dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đừng quá sa đà với tôi!" dịch sang tiếng anh: Don't be so saucy with me!
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login