"Anh tự chúc mừng mình vì đã sống sót sau vụ tai nạn hàng không." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Anh tự chúc mừng mình vì đã sống sót sau vụ tai nạn hàng không." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Anh tự chúc mừng mình vì đã sống sót sau vụ tai nạn hàng không." tiếng anh câu này dịch: He congratulated himself on having survived the air-crash.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login