"Cô thoáng chốc không nói nên lời." tiếng anh là gì?

Mình hỏi chút "Cô thoáng chốc không nói nên lời." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô thoáng chốc không nói nên lời." dịch câu này sang tiếng anh: She was momentarily lost for words.
Answered 3 years ago
Tu Be De

Found Errors? Report Us.