"Hiện tại chúng tôi không có bằng chứng về sự sống trên các hành tinh khác." tiếng anh là gì?

Giúp mình câu này "Hiện tại chúng tôi không có bằng chứng về sự sống trên các hành tinh khác." tiếng anh là gì? Mình cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Hiện tại chúng tôi không có bằng chứng về sự sống trên các hành tinh khác." câu này tiếng anh là: At present we have no evidence of life on other planets.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login