"Các cậu bé trở nên bồn chồn nếu không thể chơi bên ngoài." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Các cậu bé trở nên bồn chồn nếu không thể chơi bên ngoài." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Các cậu bé trở nên bồn chồn nếu không thể chơi bên ngoài." câu này dịch sang tiếng anh:The boys get fidgety if they can't play outside.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login