"Tấm thảm là một màu nâu bùn khó chịu." tiếng anh là gì?

Hộ em câu này "Tấm thảm là một màu nâu bùn khó chịu." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tấm thảm là một màu nâu bùn khó chịu." dịch sang tiếng anh: The carpet was an unpleasant muddy brown.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login