"Khi tôi học xong đại học, tôi đi du lịch một thời gian trước khi tôi có công việc đầu tiên." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp em "Khi tôi học xong đại học, tôi đi du lịch một thời gian trước khi tôi có công việc đầu tiên." tiếng anh dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Khi tôi học xong đại học, tôi đi du lịch một thời gian trước khi tôi có công việc đầu tiên." câu này tiếng anh dịch: When I finished college, I travelled around for a while before I got my first job.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login