"Kế hoạch làm việc như một giấc mơ." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu "Kế hoạch làm việc như một giấc mơ." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Kế hoạch làm việc như một giấc mơ." dịch sang tiếng anh là: The plan worked like a dream .
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login