"Đó là cô ấy, Toby nói, chỉ ra một cô gái ở phía bên kia căn phòng." tiếng anh là gì?

Xin giúp mình "Đó là cô ấy, Toby nói, chỉ ra một cô gái ở phía bên kia căn phòng." câu này tiếng anh là gì? Thank you so much.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đó là cô ấy, Toby nói, chỉ ra một cô gái ở phía bên kia căn phòng." tiếng anh câu này là:'That's her,' said Toby, indicating a girl on the other side of the room.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login