"Tệ nhất là, anh không có hy vọng làm lung lay quyết tâm của cô." tiếng anh là gì?

Mình hỏi chút "Tệ nhất là, anh không có hy vọng làm lung lay quyết tâm của cô." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tệ nhất là, anh không có hy vọng làm lung lay quyết tâm của cô." dịch câu này sang tiếng anh: Worst of all, he had no hope of shaking her resolution.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login