"Cô đánh thức anh ta bằng một lời hứa sẽ trả anh ta tiền vào tuần tới." tiếng anh là gì?

Giúp mình câu này "Cô đánh thức anh ta bằng một lời hứa sẽ trả anh ta tiền vào tuần tới." tiếng anh là gì? Mình cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô đánh thức anh ta bằng một lời hứa sẽ trả anh ta tiền vào tuần tới." câu này tiếng anh là: She fobbed him off with a promise to pay him the money next week.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login