"Các bậc cha mẹ đang tìm kiếm bồi thường cho dị tật bẩm sinh do thuốc." tiếng anh là gì?

Hộ em câu này "Các bậc cha mẹ đang tìm kiếm bồi thường cho dị tật bẩm sinh do thuốc." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Các bậc cha mẹ đang tìm kiếm bồi thường cho dị tật bẩm sinh do thuốc." dịch sang tiếng anh: The parents are seeking compensation for birth defects caused by the drug.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login