"Chúng tôi đã cải tạo ngôi nhà cũ và đặt hệ thống ống nước mới." tiếng anh là gì?

Hộ em câu "Chúng tôi đã cải tạo ngôi nhà cũ và đặt hệ thống ống nước mới." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chúng tôi đã cải tạo ngôi nhà cũ và đặt hệ thống ống nước mới." dịch sang tiếng anh là: We have renovated the old house and put in new plumbing.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login