"Tôi đã ăn rất thích, thưởng thức từng miếng." tiếng anh là gì?

Em hỏi chút "Tôi đã ăn rất thích, thưởng thức từng miếng." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi đã ăn rất thích, thưởng thức từng miếng." dịch câu này sang tiếng anh: I ate with great relish, enjoying every bite.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login