"Chàng trai đi bộ đứng đầu cuộc diễu hành." tiếng anh là gì?

Cho em hỏi chút "Chàng trai đi bộ đứng đầu cuộc diễu hành." dịch sang tiếng anh như thế nào? Em cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chàng trai đi bộ đứng đầu cuộc diễu hành." câu này dịch sang tiếng anh:The young man walked at the head of the parade.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login