"Ông là một nhà vô địch trong việc viết các bài luận quen thuộc." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu này "Ông là một nhà vô địch trong việc viết các bài luận quen thuộc." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ông là một nhà vô địch trong việc viết các bài luận quen thuộc." dịch sang tiếng anh: He is a champion at writing familiar essays.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login