"Mẹ anh nhón chân vào phòng." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Mẹ anh nhón chân vào phòng." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Mẹ anh nhón chân vào phòng." tiếng anh câu này dịch: His mother tiptoed into the room.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login