"Nếu không có hợp đồng khác để giúp lấy lại sự chậm chạp, nhân viên có thể phải đối mặt với mất việc." tiếng anh là gì?

Xin giúp em "Nếu không có hợp đồng khác để giúp lấy lại sự chậm chạp, nhân viên có thể phải đối mặt với mất việc." câu này tiếng anh là gì? Thank you so much.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Nếu không có hợp đồng khác để giúp lấy lại sự chậm chạp, nhân viên có thể phải đối mặt với mất việc." tiếng anh câu này là:Without another contract to help pick up the slack, employees may face job losses.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login