"Người giám hộ đọc cho anh ta một bài giảng về sự ngông cuồng của anh ta." tiếng anh là gì?

Em hỏi chút "Người giám hộ đọc cho anh ta một bài giảng về sự ngông cuồng của anh ta." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Người giám hộ đọc cho anh ta một bài giảng về sự ngông cuồng của anh ta." dịch câu này sang tiếng anh: The guardian read his ward a sermon on his extravagance.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login