"Tôi không bao giờ có thể xác định liệu cô ấy có nói thật không." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho em hỏi "Tôi không bao giờ có thể xác định liệu cô ấy có nói thật không." dịch sang tiếng anh là gì? Em xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi không bao giờ có thể xác định liệu cô ấy có nói thật không." câu này dịch sang tiếng anh là: I was never able to establish whether she was telling the truth.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login