"Chúng tôi chỉ giao dịch với các nhà bán buôn - chúng tôi không bán bất kỳ hàng hóa bán lẻ nào của chúng tôi." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu này "Chúng tôi chỉ giao dịch với các nhà bán buôn - chúng tôi không bán bất kỳ hàng hóa bán lẻ nào của chúng tôi." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chúng tôi chỉ giao dịch với các nhà bán buôn - chúng tôi không bán bất kỳ hàng hóa bán lẻ nào của chúng tôi." dịch sang tiếng anh: We only deal with wholesalers - we don't sell any of our goods retail.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login