"Một số người có những kỳ vọng hoàn toàn không thực tế của cả nhân viên y tế và điều dưỡng." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Một số người có những kỳ vọng hoàn toàn không thực tế của cả nhân viên y tế và điều dưỡng." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Một số người có những kỳ vọng hoàn toàn không thực tế của cả nhân viên y tế và điều dưỡng." tiếng anh câu này dịch: Some people have totally unrealistic expectations of both medical and nursing staff.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login