"Anh cảm thấy nó sẽ ở dưới phẩm giá của mình để bình luận." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho mình hỏi "Anh cảm thấy nó sẽ ở dưới phẩm giá của mình để bình luận." dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Anh cảm thấy nó sẽ ở dưới phẩm giá của mình để bình luận." câu này dịch sang tiếng anh là: He felt it would be beneath his dignity to comment.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login